شناسنامه گیلاسی
 
نام گیلاسی
تماس با من
جنسیت زن
سن 36
درباره من خنک آن قمار بازی که بباخت هر چه بودش بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر

کشور ایران  
شهر تهران

تحصیلات مترجمی زبان  
شغل مثلا خانه دار  
سرگرمی ها هر کاری غیر از خانه داری  
علاقه مندی ها خانه داری !